piątek, 27 marca 2009

Jakich błędów nie popełniać, używając tachografu?

Wielu kierowców nie ustawia wskaźnika tachografu na symbole: „inne prace” lub „okres dyspozycji”. To duży błąd.

Tachograf powinien być ustawiany tak, żeby wskazywał wszystkie poszczególne okresy aktywności kierowcy. Inaczej nie da się poprawnie rozliczyć jego czasu pracy.

Kiedy trzeba przełączać tachograf?
Tachograf automatycznie rejestruje wyłącznie czas prowadzenia pojazdu (gdy samochód jest w ruchu). Pozostałe okresy, takie jak przerwy, odpoczynki, pozostawanie w gotowości oraz inna praca, nie zostaną uwidocznione w pamięci tachografu, jeśli kierowca nie będzie ustawiał tego urządzenia.

Niestety, większość kierowców w Polsce nie przełącza przełącznika tachografu właściwie, co powoduje potem trudności przy rozliczaniu ich czasu pracy i w razie ewentualnej kontroli ITD czy PIP.

Jakie konsekwencje ma niepoprawne używanie tachografu?
Gdy organy kontrolne sprawdzają przestrzeganie norm czasu pracy kierowców, dokonują m.in. analizy czasu prowadzenia pojazdu.

Jeśli w trakcie weryfikacji zapisów urządzeń rejestrujących prędkość pojazdu oraz czas jazdy i postoju okaże się, że tachograf był niepoprawnie używany, inspektor przesłucha kierowców, żeby ustalić, co robili w przerwach pomiędzy okresami prowadzenia pojazdu (np. czy odbywał się wówczas załadunek albo rozładunek).

Nie można bowiem przyjąć, że to, co nie jest czasem prowadzenia pojazdu, zawsze będzie przerwą – w tym okresie kierowca mógł wykonywać inne prace. 
 
Bez wiedzy, czym zajmował się kierowca w czasie nieprowadzenia pojazdu, nie można bezwzględnie stwierdzić, ile wynosił jego czas pracy w określonym dniu. Należy jednak przy tym pamiętać, że czas pracy w danej dobie ma charakter ciągły i jest przez PIP zasadniczo liczony od wyjazdu do powrotu kierowcy danego dnia.

Łukasz Prasołek
asystent sędziego w Izbie Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego,
specjalista z zakresu czasu pracy kierowców,
w latach 2004–2006 pracownik Departamentu Prawnego
Głównego Inspektoratu Pracy zajmujący się zagadnieniami czasu pracy kierowców

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz